Boknings- och avbokningsvillkor

Bokningsvillkor 

 • Våra aktiviteter arrangeras av medlemmar för medlemmar, och du måste därför vara eller bli medlem för att delta. 
 • Anmälan till aktiviteter görs via elevkonto på Hippocrates Academy ( Länk ).
 • Anmäla går också att göra via mejl eller telefon. 
 • Bekräftelse hittar du på elevportalen under dina aktiviteter. 
 • Betalning ska ske innan förfallodatumet på faktura. Har du inte fått din faktura inom 7 dagar så ska du kontakta ridskola@gerstorprs.se.  Fakturan kommer per mail och finns att ladda ned på elevportalen. På samma plats hittar du friskvårdsbidrag intyg, när fakturan är betald.
 • Din plats är garanterad när betalning inkommit till oss.
 • Om något blivit fel med din anmälan ska du kontakta oss så snart som möjligt så hjälper vi dig. 

Avbokningsvillkor

 • Anmälan är bindande och du har rätt att ångra din anmälan i 14 dagar från och med dagen efter du genomfört anmälan. Ångrar du dig ska du inom ångerfristen (skriftligen) kontakta ridskola@gerstorprs.se för återbetalning av kurs/lägeravgift samt i förekommande fall medlemsavgift. 
 • Trots att ångerfristen löpt ut kan du avboka lägret/kursen, och då gäller följande: 
  • Vid avbokning tidigare än 60 dagar före kurs/lägerstart återbetalas 90% av kurs/lägeravgiften 
  • Vid avbokning senare än 60 dagar men innan 30 dagar innan kurs/lägerstart återbetalas 50% av kurs/lägeravgiften 
  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurs/lägerstart tillfaller hela kurs/lägeravgiften GRS
  • Medlemsavgiften återbetalas inte. 
 • Om du blir sjuk eller skadar dig innan kurs/lägerstart kan hela kurs/läger- och medlemsavgiften betalas tillbaka vid uppvisande av läkarintyg. I detta fall ska du kontakta ridskola@gerstorprs.se så snart som möjligt.  
 • Du har alltid rätt till full återbetalning av kurs/ läger- och medlemsavgift om vi behöver ställa in kursen / lägret. 

Varmt välkommen till Gerstorps ryttarsällskaps läger och kursverksamhet.