GRS styrelse 2022

I samband med årsmöte i 13 februari 2022 valdes följande styrelse

Vid sitt första konstituerande styrelsemöte beslöt styrelsen att konstituera sig som följande:

Ordförande: Malin von Kalm, vald 2022, mandat till feb 2023. ordf@gerstorprs.se

Vice ordförande: Birgitta Waern, vald 2021, mandat till 2023.

Sekreterare: Lena Bjerlöw, vald 2021, mandat till 2023.

Ledamot: Sofia Bastviken, vald 2022, mandat till 2024.

Ledamot:: Åsa Gustafsson, vald 2021, mandat till 2023.

Suppleant 1: Mia Adolfsson, vald 2022, mandat till 2023.

Suppleant 2: Ulrika Claesson, vald 2022, mandat till 2023.

Adjungerad till Styrelsen utan rösträtt :

John Ljungqvist, med särskild uppdrag som kassör för GRS. ekonomi@gerstorprs.se

Marcus Ljungqvist, kontaktperson ridskoleentreprenör SUAB och

medlemsregisteransvarig i Hippocrates Academy – medlem@gerstorprs.se