GRS styrelse 2023

I samband med årsmöte i 5 februari 2023 valdes följande styrelse

Vid sitt första konstituerande styrelsemöte beslöt styrelsen att konstituera sig som följande:

Ordförande: Malin von Kalm, vald 2023, mandat till feb 2024. ordf@gerstorprs.se

Vice ordförande: Sandra Putsén, vald 2023, mandat till 2025.

Sekreterare: Lena Bjerlöw, vald 2023, mandat till 2025.

Ledamot: Sofia Bastviken, vald 2022, mandat till 2024.

Ledamot:: Åsa Gustafsson, vald 2023, mandat till 2025.

Suppleant 1: Anna Jonson, vald 2023, mandat till 2024.

Suppleant 2: Johanna Peiving, vald 2023, mandat till 2024.

Adjungerad till Styrelsen utan rösträtt :

John Ljungqvist, med särskild uppdrag som kassör för GRS. ekonomi@gerstorprs.se

Marcus Ljungqvist, kontaktperson ridskoleentreprenör SUAB och

medlemsregisteransvarig i Hippocrates Academy – medlem@admin