Stadgar för Gerstorps Ryttarsällskap (GRS )

GRS stadgar fick en grundlig uppdatering under 2021. Anpassningar till det faktum att GRS moderförbund SIF – Svenska islandshästförbundet blev antagna som medlemmar i Riksidrottsförbundet i maj 2021.

Stadgar för antagande på extra årsmöte 19 december 2021 ( PDF )