Styrdokument för GRS

Här finns gällande styrdokument för Verksamheten inom Gerstorps Ryttarsällskap

• Verksamhetsplan Gerstorps Ryttarsällskap 2022, fastställd årsmöte 211219 ( Pdf )

• Aktivittetsplan Gerstorps Ryttarsällskap 2022, fastställd årsmöte 211219 ( Pdf )

• Reglemente Östgötacupen ( Pdf )