Årsmöte 2022-02-13

Samlingsida för dokument kring årsmötet.

• Kallelse ( PDF )

• Verksamhetsberättelse ( PDF kommer )

• Ekonomisk berättelse ( presenteras på mötet )

• Revisionsberättelse för 2021 ( Pdf )

• Valberedningens förslag till val. ( Pdf )

• Sen tidigare beslutad Verksamhetsplan 2022 ( Pdf )

• Sen tidigare beslutad Aktivitetsplan 2022 ( Pdf )

• Förslag om organisationsupplägg GRS ( PDF )

• Stadgar ( Pdf )

• Årsmötesprotokoll ( PDF )